Najboljši partner za
vaša doživetja

Partnersko sodelovanje

Sodelujemo s številnimi izvajalci adrenalinskih in drugih doživetij v Sloveniji in tujini. Nenehno širimo naše partnerstvo z izvajalci in s tem našo celovito ponudbo.

Trženje produktov

Produkte naših partnerjev tržimo v okviru specializirane spletne trgovine za adrenalinska doživetja pod prepoznavno blagovno znamko in s pomočjo sodobnih komunikacijskih orodij.

Nove priložnosti

Na podlagi rastoče in pestre ponudbe adrenalinskih doživetij ter večanja števila naših kupcev, ustvarjamo nove priložnosti za vse naše nove in obstoječe partnerje.

Celovite rešitve

Našim partnerjem ponujamo celovite rešitve, v ovkiru katerih jim omogočimo predvsem dotok novih uporabnikov/kupcev ter napreden sistem za izplačilo zaslužka iz prodanih doživetij.

Rastemo skupaj

Skrbimo za rast in razvoj našega portfelja in ponudbe ter za ugled in prepoznavnost blagovne znamke, s tem pa tudi za rast poslovanja naših partnerjev.

Brez tveganja

Umestitev doživetij oz. produktov partnerjev v našo ponudbo je brezplačna. Partner prejme dogovorjeno plačilo za prodana in koriščena doživetja in prihrani na trženjskih stroških.

Scroll to Top